Tinggalkan komentar

RONGEWU SEWELAS WONG KERE ORA USAH SEKOLAH


JUBLEGAN BANYUMASAN

oleh Rayhan Ardyan Assmara Bayyu

foto credit by Rayhan Ardyan Assmara BayyuWajib sinau 12 tahun, kaya joss pisan mbok ancerane pemerintah, ya mesti kowh yah, lha pemerintah kue kanan – kanane lagi gawe program pendidikan sing apik sing luwes sing mumpuni, kue ceritane, ya kader cerita sekang ilat menungsa yah. Dipercaya ya ngonong ora ya meneng bae lah yah, tapi nek dideleng sekang pandangane iyong kie, wong awam lah kasarane, programe pemerentah pancen apik, banget apike malah soale sing wingine wajib sinau mung 9 tahun kie dadi 12 tahun, tapi nek dideleng sekang kenyataane yah antara programe karo prakteke nang lapangan kue jyan banget mbingungine.

Siki dideleng bae jajal, lagine pemerintah ancer – ancer system pendikikane kon apik, njur akeh program sing negesna bahwa kabeh wong Indonesia kue kudu sekolah, mule sekang aweh beasiswa lah, aweh dana khusus murid sing di tujukna maring wong kurang mampu lan lia – liane, kue pancen banget mbantune maring rakyat, tapi kenang apa biaya sekolah sing ora olih subsidi pemerintah banget larange.

Siki nek wong sing sugih lah, sing ndwe penghasilan Mandan duwur tah ya nden ra masalah yah sedulur, tapi jal bagine sing kaya penginyongan kie, sing mungkin wong tuane kue ura ndwe penghasilan sing tetep, kaya wong di tekek alon – alon mbok nek pengin sinau, lha kon kepriwe maning jajal, olih beasiswa?? Ura saben bocah olih mbok sedulur, olih BKM?? Ya pancen mbantu kue sing aran BKM tapi dana BKM mau kue urung tentu bisa mbantu kabeane, karena sing olih juga ra kabehan.

Biaya pendidikan masuk perguran tinggi siki kue wis ra lumrah, nang salah siji perguruan tinggi nang pulau jawa kue biaya pendidikan kanggo mahasiswa baru sing mlebune nganggo jalur undangan kue nganti 40 juta, ora klenger sekang ndi jal nek bagine wong kaya inyong. Mending ora usah dadi sarjana mbok, sikii bagine wong sing ndwe penghasilan Mandan duwur lah ya sekitare 2,5 juta perwulane bae urung tentu bisa nyediakna duit semono gedene sing dwei waktu pirang minggu tok nggo mbayare, kecuali kambi korupsi ndean tah ya nden bisa, tapi ya amit – amit lah ya sedulur aja ngasi kue sing jeneng korupsi, ora berkah ora duite nggo sekolah, lha siki balik maning maring masalah biaya, kue mau wong sing ndwe penghasilan semono yah, nek kaya sing mung ndwe penghasilan mung pas upah minimum jajal kon ngumpulna duit semono gedene ya banget abote.

Kue sing mahasiswa yah, siki sing nembe arep mlebu SMA utawa SMK, ya pancen ora kaya wong kuliahan biayane, tapi ya lumayan akeh lah, nek cara ramaku ya ndadak adol pari long seket utawa adol wit alba ana 10 wit nembe teyeng nyekolahna aku, tapi parine sapa ya mbuh ora tidokan. Siki SPP nggo sekolah menengah ya nek di etung jentik wes kudu nyilih jentike wong sedesa ndean, akeh retung, urung biaya mlebune biaya pembangunan lan serupane, ya anu akeh banget mbok lah yah. Sing SD lan SMP ya pada bae, mulane nek dietung total nggo biaya sekolah 12 tahun kue banget akehe.

Gyeh sedulur biaya pendidikan kue ra umum gedene, mbok ya mayuh pada nyengkuyung priatin, sekolah dibener, saben wong kan dalan uripe kue beda – beda mbok ya, ana sing sukses sugih tapi ya akeh sing mungkin urung dwei rejeki sing madan lwih nang sing gawe urip.

Seolah – olah kue pendidikan nang Indonesia kue dweke wong sugih, karena biayane banget larange sih, nek wong sugih kan esih bisa nyanggupi kan,lha siki nek wong sing kurang, kere lah kasarane mbok kaya ora olih sekolah, lagep mbayar sekolah kepriwe yah anu nggo mangan bae nden esih kurang, makane nang tahun 2011 kie pendidikan kue kaya nggone wong sugih tok, wong kere ya ora olih sekolah, ra due duit sih. Tapi ya kue tah balik maning maringg awake dewek – dewek sedulur, mampu ra mampu ya nek usaha nden bisa, ayuh pada sing priatin, sing lumrah nggoli urip.

Ngampurane ya sedulur mbok tulisane inyong kie madan janjian, saestune kie aku njaluk ngampura, ketemu maning ngesuk – ngesuk nang jublegan banyumasan karo judul sing beda. Pareng sedulur sekabehane. Sepisan maning ngampurane kueh ya, temenan yakin ngampurane, pareng sedulur aku lagep klintung disit kie..maturnuwun

(Rayhan Ardyan Assmara Bayyu)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: